Práce na počítači


Kolikrát jsem si už říkala, jaké to je, když lidé stále každý den hrají různé poÄítaÄové hry? Myslím si, že to tÅ™eba může být opravdu veliká zábava. Proto jsem si Å™ekla, že bych se také mohla podívat na nÄ›jaké hráÄe, kteří už závodnÄ› hrají poÄítaÄové hry a tak podobnÄ›, protože můj bývalý partner si tímhle dokonce vydÄ›lával peníze. Ani jsem netuÅ¡ila, že si hraním poÄítaÄových her jdou vydÄ›lávat opravdu sluÅ¡né peníze. NÄ›kdo mi dokonce Å™ekl, že zná jednoho ÄlovÄ›ka, který si mÄ›síÄnÄ› vydÄ›lá sedmdesát Å¡est tisíc korun, jenom kvůli tomu, že se na nÄ›j nÄ›kdo dívá, jak hraje různé poÄítaÄové hry. To je docela pÄ›kný. Å koda, že neumím hrát takhle na poÄítaÄi.

Umíte psát všemi deset?

Nebo je úplná Å¡koda, že nejsem také na poÄítaÄi a na poÄítaÄových hrách závislá. Tady jde vidÄ›t, že informaÄní technologie je opravdu perfektní a že díky ÄlovÄ›k své závislosti na hrách a na poÄítaÄi si také může vydÄ›lat opravdu pÄ›kné peníze. Nebo co si o tom myslíte vy, že si ÄlovÄ›k také může vydÄ›lávat peníze tím, že hraje jenom poÄítaÄové hry, když se na nÄ›j ostatní dívají? Logicky tam jsou různé reklamy, nÄ›kdy tam jsou také sponzorské dary. A dokonce jsem se dozvÄ›dÄ›la, že na poÄítaÄi, když tÅ™eba hrajete nÄ›jaké hry anebo chcete podpoÅ™it nÄ›jakého svého kamaráda, který streamuje a vysílá online videa, tak si tam také můžete koupit nÄ›jaké odmÄ›ny, za což se mu potom pÅ™ipíšou různé body a také peníze, takže je opravdu skvÄ›lé, že i hráÄi si mohou na internetu a celkovÄ› na poÄítaÄe vydÄ›lat také nÄ›jaké peníze.

U poÄítaÄe se dobÅ™e pracuje.

Mému synovi je sedm let a také hraje různé poÄítaÄové hry. Takže jsem si Å™ekla, že tÅ™eba až bude starší, že bych mu poradila, aby vysílal také živé streamy a mohl si tím také vydÄ›lávat. Tady je vidÄ›t, že tÅ™eba skvÄ›lé poÄítaÄe a různé poÄítaÄové hry jdou díky informaÄní technologii také zprostÅ™edkovat tak, že by si na nich ÄlovÄ›k také mohl pÅ™ivydÄ›lat nÄ›jaké peníze. A podle mého názoru každý ÄlovÄ›k si chce pÅ™ivydÄ›lat.