Velký dům


Je opravdu hodnÄ› lidí, kteří stále pÅ™emýšlí, jak budou bydlet. Mnoho lidí chce bydlet samozÅ™ejmÄ› ve velkém domÄ›, a to kvůli tomu, že by tam také mohli mít zahradu. Já si myslím, že ten ÄlovÄ›k a nebo ta rodina, která má velikou zahradu k dispozici, tak je opravdu Å¡Å¥astná, protože já jsem asi jedenáct let vyrůstala v bytÄ›, nebo možná to bylo dvanáct let, ale my jsme se potom jeÅ¡tÄ› stÄ›hovali jednou, tak pÅ™esnÄ› už nevím, jak dlouho jsem vyrůstala v bytÄ›. Já jsem vlastnÄ› ani nevÄ›dÄ›la, co je to mít zahradu a nebo na zahradÄ› mít bazén a nebo tÅ™eba nÄ›jaké houpaÄky a prolézaÄky.

Já raději preferuji domy.

My jsme totiž nemÄ›li moc penÄ›z, tak jsme ani nemÄ›li žádnou chatu a dokonce jsme nejezdili ani na dÄ›tské tábory a další výlety, takže vůbec nevím, jaké to je, když vylezete z domu a máte tam ihned zahradu. To už jsem byla velice ráda, když jednoho dne, to mi bylo asi tÄ›ch dvanáct nebo tÅ™ináct let, už nevím pÅ™esnÄ›, když rodiÄe Å™ekli, že se budeme stÄ›hovat. Oni zdÄ›dili nÄ›jaké peníze a koupili jsme si malý dům na vesnici. Byl to sice jenom takový malý domeÄek 3 + 1, ale mÄ›lo to opravdu velikou zahradu. RodiÄe právÄ› chtÄ›li tam chovat slepice a také králíky a husy. Řekla jsem si, že je to snad jako můj sen a splnÄ›né přání.

Mám ráda světlý interiér.

Vždycky jsem chtÄ›la mít velikou zahradu, i když rodiÄe prvnÄ› pÅ™emýšleli, že bysme si koupili malý byt, kde je k tomu i spoleÄná zahrada. Ale nakonec jsme to udÄ›lali tak, že jsme nekoupili byt se zahradou, ale přímo dům se zahradou. Mnoho lidí by asi dalo pÅ™ednost také velikému domu, i když zase tohle může být nároÄnÄ›jší v tom, že vlastnÄ› o celý dům se musíte starat vy, protože když máte byt, tak se samozÅ™ejmÄ› o to stará družstvo a nebo vÅ¡ichni pronajímatelé. Nám se nám kolikrát stalo, že se nám v bytÄ› rozbila stÅ™echa a museli jsme se na to skládat úplnÄ› vÅ¡ichni v bytovce. A nebo to museli platit také majitelé bytovky. A kdyby se to stalo na domÄ›, tak to musíte platit vÅ¡echno jenom vy.