K čemu dnes potřebujeme API


Informatika je obor, který se rozvíjí mohutným tempem, a porovnáme-li její vývoj například s dobou středověku, kdy lidem trvalo několik staletí, než vůbec přišli na to, jak si usnadnit práci různými dopravními prostředky a stroji, což přišlo až v období průmyslové revoluce, máme tu velmi rozdílnou rychlost vývojové fáze. Za několik let se informatika posunula kupředu tak rychle, že nad tím můžeme jen žasnout. Ti z vás, co ještě pamatují éru mainframeových sálových počítačů a nástupu osobních počítačů PC 286, což bylo na přelomu osmdesátých a devadesátých let, si možná postesknou, že to tak hrozně letí, a že ani zdaleka nestíháme zachytit všechny novinky z IT oblasti. Jednou z nich je také API, které je jakýmsi prostředníkem kupříkladu mezi klientem a počítačovým serverem, tedy client – server. Co je to API https://www.strelec.pro/napsal/co-je-to-api?

webové rozhraní

Mohli bychom jej například zjednodušeně definovat jako zprostředkovatele nějakého informačního dotazu, vyvolaného vzdáleným zákazníkem (client) s notebookem či chytrým telefonem, jehož zpracování se odehrává na serveru. Tam jsou k dispozici programy (software), které spolupracují s interní serverovou databází, a jakmile se zákazník rozhodne využít programů a databáze na serveru, vyvolá svým požadavkem službu API, (ta se nachází také přímo na serveru), server následně vypracuje podklady pro zákazníka, a API je zákazníkovi odešle v požadované formě (většinou v podobě IsOn).

elektronický obchod

Tímto způsobem funguje například e-shop, kdy si zákazník ukládá zboží do košíku, zadává formu přepravy zboží, a následně je vygenerována objednávka a pak vytvořena i faktura, a spolu s tím má majitel e-shopu přehled o aktuálním stavu skladových zásob, i výrobků (požadavků), které je třeba vyřídit ke zpracování.

API je zkratka počátečních písmen výrazu „Application Programming Interface“, což již v samotném významu neomezuje její nasazení pouze při komunikaci mezi vámi a serverem, ale využívá se třeba i při práci různých programů, běžících pouze na vašem počítači, přičemž tyto programy spolupracují s API vašeho konkrétního operačního systému.