Jak se sestavuje ceník ready made společností

V posledních letech se poměrně rozmohl byznys s již hotovými firmami. Funguje na poměrně jednoduchém principu – založí se společnost se vším všudy a následně se prodá zájemci. Těch je stále více, neboť jim to umožňuje se vyhnout byrokraticky složitému procesu zakládání firmy. Je tedy jen pochopitelné, že existuje i ceník ready-made společností Profi sídla. Případný zájemce má totiž na výběr hned z několika variant, kdy každá má jinou cenu. Většinou se dělí podle druhu firmy, kdy s. r. o. jsou levnější než akciové společnosti.

cílem každé firmy je dosáhnout zisku

Také záleží na výši základního kapitálu, se kterým onu společnost kupujeme. Ten se může mezi jednotlivými poskytovateli těchto služeb poměrně lišit, a tak je dobré najít si takovou, která bude nejlépe splňovat naše požadavky. Je samozřejmé, že vyšší základní kapitál je lepší, avšak tato možnost je také z pochopitelných důvodů podstatně dražší.

Zde je také dobré se podívat, co vše vlastně onu cenu tvoří. Zjistíme tak, zda po nás nechtějí zbytečně moc, či zda naopak cena není podezřele nízká, což by mohlo naznačovat případné problémy. V první řadě jsou to samozřejmě veškeré náklady spojené se založením. Sem patří již zmíněný základní kapitál, ale také veškeré poplatky, které úřady vyžadují. Ty často nejsou zrovna nejmenší, a je tedy jasné, že cenu poměrně dost zvedají.

založení firmy něco stojí

Mnohé firmy pak mají již v ceně i veškeré poplatky za převod firmy zákazníkovi, včetně vyhotovení dokumentace a změny majitele v registraci. To vše samozřejmě dále usnadní zájemci získání společnosti, a tak není divu, že si mnozí rádi za tuto službu navíc připlatí.

V neposlední řadě se pak jedná o zisk. Ačkoliv se nám to nemusí příliš líbit, i ona firma musí svou existenci z něčeho financovat. Pokud by neprosperovala, ve velmi krátké době by zkrachovala. To platí dvojnásob, když si uvědomíme, jak tvrdá je dnes konkurence a jak obtížné je uspět a prosadit se na trhu.

Přesto by tento zisk neměl být neúměrný. Jen tak totiž dostaneme skutečně férovou nabídku.