Zdravé židle


Pracovat vsedÄ› a nemít žádné bolesti, které jsou pro sedavé zamÄ›stnání tak typické. To nemusí být jenom sen, ale krásná realita. Ke splnÄ›ní toho snu staÄí totiž jenom málo, staÄí si pořídit zdravé sezení. Zdravé sezení v té nejdokonalejší podobÄ› umožní každému kÅ™eslo Orthopedic. Je to doslova Mercedes mezi kancelářskými kÅ™esly. Toto „dítě“ lékaÅ™ských a technických výzkumů pÅ™iÅ¡lo na svÄ›t v jedné z technicky nejvyspÄ›lejších nÄ›meckých firem. KÅ™eslo Orthopedic umožňuje zdravÄ› sedÄ›t tím, že dopÅ™eje tÄ›lu pÅ™i sezení tolik potÅ™ebný pohyb. Jeho konstrukce dovoluje totiž pohyb sedáku ve vÅ¡ech smÄ›rech.

Zdravé sezení pro každého

PÅ™i dlouhodobém sezení je organizmus a jeho nejdůležitÄ›jší konstrukÄní prvek, což je páteÅ™, vystaven neustálému pÅ™etížení. Důsledkem takového nezdravého sezení jsou bolesti zad, hlavy, ischias, ospalost, únava, kÅ™eÄové žíly Äi kardiovaskulární potíže. Pro vÅ¡echny kdo mají sedavé zamÄ›stnání a chtÄ›li by v práci zdravÄ› sedÄ›t je tu nabídka, která pÅ™edÄí veÅ¡kerá oÄekávání. Možnost zdravÄ› sedÄ›t poskytne kancelářské kÅ™eslo se systémem Orthopedic. Mechanizmus kÅ™esla dovoluje pohyb sedáku ve vÅ¡ech smÄ›rech a nutí tak i tÄ›lo k systematickému pohybu. Pohyb totiž je to, co tÄ›lo pÅ™i sezení nejvíc potÅ™ebuje.