Drobnosti o počítači


SamozÅ™ejmÄ› se zde nedoÄtete nic z expertních znalostí. Spíše se dozvíte nÄ›kolik zajímavostí. Každý poÄítaÄ, ano i ten miniaturní v mobilu musí mít procesor a operaÄní systém, který vlastnÄ› řídí vÅ¡echno kolem. Ti dva spolu urÄují rychlost stroje a také ostatní sounáležitosti.

Tak jako poÄítaÄová krabice není jedna na svÄ›tÄ›, tak ani operaÄní systém není jen Windows. Jsou tu jeÅ¡tÄ› další, například MacOS, Android, nebo Linux. Ten má spoustu dalších odnoží, jako například Mint, Ubuntu a tak podobnÄ›. PoÄítaÄ jako takový by nemohl pracovat bez procesoru a ten může být více jádrový a více vláknový. To vÅ¡e plus další vÄ›ci dávají procesoru urÄitou rychlost, vyjádÅ™enou poÄtu milionu operací za sekundu.

vnitÅ™ek poÄítaÄe

Nu apokud už zde ta rychlost je, znamená to, že je poÄítaÄ v plné Äinnosti. NÄ›kdo na nÄ›m nÄ›co dÄ›lá a výsledky této Äinnosti se musí nÄ›kam uložit. Ano, i když napíšete jedno jediné písmeno v textovém editoru, musí se nÄ›kam uložit, aby bylo pozdÄ›ji k nalezení a mohlo se s ním případnÄ› jeÅ¡tÄ› dále pracovat. Takže dopis napsaný babiÄce do Vyšší Horná Lhoty je po dopsání uložen v poÄítaÄi nebo na cloudu.

V poÄítaÄi se ukládá na takzvaný hard disc, neboli pevný disk. Může to být ten starší a levnÄ›jší s klasickými rotujícími plotniÄkami, ale také nový a drahý SSD disk. Ten druhý je o mnoho rychlejší a ménÄ› náchylný k poruchám mechanickou Äinností.

procesor

Pokud poÄítaÄ nÄ›co takového nemá, a je fakt, že mít nemusí, může se práce ukládat na cloudu. SamozÅ™ejmÄ›, že se tak může dít i když ve stroji pevný disk je. Výhoda je v tom, že na cloud se dostanete vÅ¡ude na svÄ›tÄ›, kde je pÅ™ipojení na internet. Je to totiž úložiÅ¡tÄ› umístÄ›né u firem, které se tímto zabývají a které na tom také profitují. Příklad může být to, že pokud píšete online, hned se to ukládá právÄ› na cloudu. A ten může být různÄ› veliký. VÄ›tÅ¡inou se to odrazí v cenÄ›.